در “سومین جشنواره علمی زن و علم”؛ موفقیت عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

در سومین جشنواره ملی زن و علم( جایزه مریم میرزاخانی) از خانم دکتر کیانوش خسروی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان بانوی برجسته و سرآمد علمی کشور  در گروه کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، خانم دکتر کیانوش خسروی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در گروه کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست در

“سومین جشنواره ملی زن و علم” که با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به عنوان بانوی برجسته و سرآمد علمی کشور تقدیر شد.

 

فهرست