در هفدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران؛ روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به عنوان برترین انتخاب شد

روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به عنوان برترین روابط عمومی در هفدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران در رشته “پژوهش ارتباطی” به دلیل رعایت استانداردهای علمی – صنفی، خلاقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران به صورت مجازی به تشریح عملکرد انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی اشاره کرد و گفت:  در حوزه تغذیه، تولید انیمیشن های تولیدی در زمینه حمایت های تغذیه ای که در دوران کرونا به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تهیه و در اختیار WHO قرار گرفت و بلافاصله این موارد مذکور در فضای مجازی همه کشورهای EMRO نام ایران و WHO به صورت مشترک توزیع شد.

دکتر رزاز با بیان اینکه با شروع کرونا در کشور، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور سه پروتکل حمایت های تغذیه ای برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، حمایت های تغذیه ای برای بیماران مبتلا به کرونا اعم از سرپایی و بستری و حمایت های تغذیه ای در دوران نقاهت کرونا بوده است، اظهارداشت:  این سه پروتکل بلافاصله به زبان انگلیسی ترجمه و در اختیار WHO قرار گرفت و در حال حاضر درصدد حمایت های تغذیه ای در قالب دستورالعمل های غذایی بعنوان پایگاه منطقه ای هستیم تا در اختیار سایر کشورها قرار دهیم.

دکتر احمد امیرصالحی مدیر روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در ادامه مراسم هفدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران گفت: روابط عمومی انستیتو به دنبال گسترده ای از شبکه های ارتباطی و تعاملی و برجاگذاشتن هنجارهای قابل پذیرش برای همه اقشار و سنین با موضوع تغذیه و سبک زندگی سالم و نهادینه کردن آن است. چرا که فقط با ایجاد ارتباط سالم، شفاف و نیرومند با مردم و نهادهای بیرونی خارج از سازمان می توان در راه توسعه علمی، تکنولوژیک، جذب دانش فنی، خلاقیت و کارآفرینی گام برداشت.

وی افزود: روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور سعی دارد ماموریت مهم ایجاد کانال و شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی شکل جدیدی از پیوند مخاطب با سازمان را ایجاد کند تا مخاطبان از حالت مکانیکی و ایستا خارج شده و آن را پویا و متحول سازند. و انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی را به سازمان مسئول و سازگار با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و در خدمت مخاطبان و نیازهای مادی و معنوی آن ها مبدل گرداند.

 

فهرست