دستیابی محققان کشور به راهکاری مؤثر برای کاهش آفلاتوکسین در لبنیات

آفلاتوکسین M1 یکی از معضلات تهدید کننده ایمنی لبنیات محسوب می‌شود که با منشأ قارچ آسپرژیلوس فلاووس بوده و از طریق علوفه و نان کپک زده آلوده به این قارچ به همراه خوراک به بدن دام وارد می‌شود. این سم سپس در شیر دام ترشح شده و به چرخه غذایی انسان وارد می‌شود. تحقیقات نشان داده‌اند که این سم قارچی دارای قدرت سرطان زایی قوی در کبد و کلیه است. در پژوهشی که در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور به منظور یافتن راه‌کارهای نوین کاهش این سم در لبنیات انجام شد،  مشخص شد که استفاده از دیواره باکتری‌های مفید که توسط املاح آهن مغناطیسی شده باشند، حدود 57 درصد میزان آفلاتوکسین M1 در شیر را  کاهش می‌دهند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهگشای ارتقاء ایمنی لبنیات در کشور باشد.

فهرست