بررسی روش های مدل سازی Real time pcr برای تشخیص تقلب گوشت مرغ و خمیر مرغ در همبرگر

ارائه دهنده: خانم  زهرا سرلک – دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

چکیده پایان نامه خانم زهرا سرلک

فهرست