دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر

شروع دوره آموزشی در تاریخ های 9، 16 و 23 آذرماه 1400 از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ☀️با ۱ امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه

فهرست