دومین جلسه هم اندیشی صاحبنظران و فعالان حوزه غذا و تغذیه در خصوص ارتقای فرهنگ و پیاده سازی تغذیه سالم در جامعه برگزار شد

دومین جلسه هم اندیشی صاحبنظران و فعالان حوزه غذا و تغذیه در خصوص ارتقای فرهنگ فرهنگ و پیاده سازی تغذیه سالم در جامعه با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر بهروز جنت، دکتر مجید حاجی فرجی، مهندس مجید شایسته، دکتر علیرضا مناقبی، مجید محمدخانی، دکتر میرزاپور و از فعالان حوزه غذا و تغذیه و احمد امیرصالحی مدیر روابط عمومی انستیتو یکشنبه 16/ 6/99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، معرفی کمپین تغذیه سالم به کمیته هم اندیشی صاحبنظران و فعالان حوزه غذا و تغذیه در خصوص ارتقای  فرهنگ و پیاده سازی تغذیه سالم و ارگان های ذیربط نظیر وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت و معدن، صدا و سیما و هر ارگانی که می تواند به بهتر شدن این کمپین و ارایه آن به مردم کمک کند و همچنین جلب توجه صاحبان صنایع بخصوص صنایع غذا در راستای کمک به زیرساخت این کمپین از موضوعات جلسه مذکور بود.

گفتنی است، براساس مذاکرات انجام شده، مقرر شد جلسه بعدی مورخ 30/6/99 با محوریت معرفی کمپین و تغذیه سالم با قیمت اقتصادی مناسب برای استفاده آحاد جامعه برگزار شود.

فهرست