دومین همایش ملی زنبور عسل و صنایع وابسته

همزمان با روز جهانی زنبور عسل با همکاری انستیتو تغذیه روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 “دومین همایش ملی زنبور عسل و صنایع وابسته”  در سالن همایش های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار می گردد.

فهرست