دکتر رزاز در دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت رئیسه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی مطرح کرد؛ چگونگی نحوه اداره انستیتو در شرایط بحران جدید کرونا در کشور

دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت رئیسه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و سایر اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، اهم مسایل مطرح شده در دویست و شصت و چهارمین جلسه هیئت رئیسه انستیتو و دانشکده شامل چگونگی نحوه اداره مجموعه در شرایط بحران کرونا در کشور و دستورالعمل های موجود، ضرورت بازبینی و تشکیل کمیته HCE  در انستیتو و دانشکده، طرح پایش سلامت کارکنان و اعضا محترم هیئت رئیسه در خصوص کرونا، هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری امتحانات آنلاین از اول مرداد ماه سالجاری، اجرای طرح ممیزیISo در انستیتو و دانشکده و حضور دوسوم کارمندان به شکل حضوری و یک سوم به صورت دورکاری بوده است.

فهرست