دیدار معاونان و مدیران انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور با معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه

در دیدار صمیمانه‌ای که در 27 تیرماه 1402 در حوزۀ معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه برگزار شد، ضمن ارائه گزارش معاونان و مدیران انستیتو، به بررسی چالش‌های تحقیقاتی انستیتو و اعضای هیأت علمی پژوهشی ضمن پیشنهاد راه‌کارهایی برای رفع آنها پرداخته شد.

در این دیدار پس از خیر مقدم خوش‌آمدگویی از سوی دکتر افشین زرقی، معاون تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه، دکتر امیرمحمد مرتضویان، رئیس انستیتو، ضمن معرفی اعضا (معاونت تحقیقات و فناوری، مدیر پژوهشی، مدیر مرکز رشد و فناوری، مدیر بین الملل، مدیر ترجمان دانش، مدیر مرکز مشاوره تغذیه و تحقیقات بالینی، و مدیران گروه های پژوهشی)، مقدمه‌ای در خصوص دستور جلسه ارائه دادند.

سپس دکتر آزیتا حکمت‌‌دوست معاون تحقیقات و فن‌آوری انستیتو، گزارشی از عملکرد معاونت تحقیقات و فن‌آوری و گروه‌های تحقیقاتی انستیتو، برنامه‌ها، دستاوردها و اهداف پیش‌روی معاونت در ابعاد پژوهشی و فناوری، گروه‌ها، و واحدهای بین‌الملل و ترجمان دانش را ارائه کردند. در ادامه، ایشان به موضوع چالش اصلی اعضای محترم هیأت علمی پژوهشی و اجباری بودن امتیاز آموزش (تدریس و پایان‌نامه) در ارتقاء اعضا پرداختند و به موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و سازمانی در این خصوص اشاره کردند.

در این نشست دکتر افشین زرقی ضمن ارائه تدابیری برای رفع چالش‌های مورد بحث، به منظور ارتقاء تعاملات بین دانشکده و انستیتو و عملیاتی شدن تدابیر ارائه شده، پیشنهاد فعال سازی”واحد تحقیقات توسعۀ بالینی” در ساختار مرکز مشاوره و کلینیک تغذیه و رژیم‌درمانی انستیتو را ارائه دادند. بدین منظور مقرر شد آیین نامه پیشنهادی از سوی انستیتو برای تصویب تقدیم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شود. علاوه بر این، عنوان داشتند که در صورت امکان در خصوص رفع چالش های ارتقای اعضای هیئت علمی پژوهشی تمهیداتی اندیشیده شود.

 

فهرست