دیدار نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

نشست نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف)، دکتر ویل پارکس، به منظور گسترش فعالیتهای بین المللی روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه در انستیتو برگزار شد. در این نشست که مدیران برنامه های کلان انستیتو در زمینه کودکان و مادران به همراه نمایندگان معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز حضور داشتند، ابتدا جناب آقای دکتر هدایت حسینی ضمن خوشامد گویی, گفت: انستیتو تمایل و پتانسیل گسترش همکاریهای فیمابین در راستای ارتقاء سلامت جامعه رادارد.

در ادامه برنامه معرفی فعالیتهای و ظرفیتهای انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مطرح شده و سابقه همکاریهای این سازمان با دیگر سازمانهای بین المللی نیز بیان شد. بدنبال آن مدیران برنامه های کلان انستیتو به معرفی برنامه های خود پرداختند.

ویل پارکس نماینده یونیسف ضمن ابراز خرسندی از نشست مذکور و تجلیل با پتانسیل های مجموعه، گزارشی از فعالیتهای یونیسف در ایران را ارائه داده و گفت: انستیتو پتانسیل مطرح شدن به عنوان مرکز منطقه ای یونیسف را داراست و می تواند همراستای تفاهم نامه های یونیسف با وزارت بهداشت به بهبود سلامت تغذیه ای کودکان کمک شایانی نماید. در این نشست مقرر شد برنامه اجرایی همکاریهای فیمابین تهیه و اجرایی شود.   

انستیتو تحقیقات تغذیه با سابقه بیش از 50 سال فعالیت در حوزه غذا و تغذیه تنها انستیتو ملی است که در راستای بهبود وضعیت سلامت غذا و تغذیه جامعه ایران گام برمی دارد و برنامه های کلان ملی متعددی را در دست اجرا دارد که به نوعی مرتبط با سلامت کودکان و مادران کشور هستند از جمله: برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه ، برنامه ملی پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی صنعتی و صنفی، برنامه ملی تحلیل و ارزشیابی سیاستهای امنیت غذایی و تغذیه. در ضمن این سازمان از سال 1992 به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه، مشغول فعالیت های مستمر است. 

فهرست