رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای خبرداد: تدوین اولین دستور العمل جامع حمایتی تغذیه ای بیماران مبتلا به کرونا

هشدار رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای

 

تدوین اولین دستورالعمل حمایت های جامع تغذیه ای در بیماران سرپائی و بستری مبتلا به کرونا در بیمارستان ها برای اولین بار در ایران در کشور انجام شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دکتر میرزای رزاز با بیان این مطلب افزود: با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور که علیرغم همه تلاش ها روبه افزایش می باشد، ضرورت حمایت های تغذیه ای در شرایط بحرانی کنونی احساس شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا ” انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی” و انجمن تغذیه ایران  با بهره گیری از اساتید بنام حوزه علوم تغذیه در سراسر کشور اقدام به تشکیل سه کارگروه برای تدوین دستورالعمل های حمایت های تغذیه ای یکسان در کشور برای بیماران مبتلا به کرونا نمود.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت : این کارگروه ها شامل سه کار گروه پیشگیری، کار گروه درمان وکار گروه پیگیری بعد از درمان می باشد.

رئیس انجمن تغذیه ایران با اشاره به وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور افزود: از آنجاکه موج اول انتشار بیماری آمار بیماران بستری در کشور به سرعت روبه فزونی گذاشت، تدوین دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران بستری در اولویت قرارداده شد متاسفانه تعداد زیادی از بیماران بستری در مقاطع مختلف درمان نیاز به انتقال به بخش های مراقبت ویژه ( ICU ) و لوله گذاری پیدا می کنند و درطول اقامت بیمار در بیمارستان خصوصاً در ICU بیماران نیاز به حمایت های تغذیه ای دارند. که بیما دچار سوء تغذیه نشده و بتواند با افزایش کارآئی قدرت سیستم ایمنی با بیماری مقابله نمایند.

وی گفت: مجموعه این فعالیت ها در کنار هم باعث کوتاه تر شدن مدت زمان اقامت و بستری به بیمارستان، افزایش کارآئی درمان رایج و نهایتاً ترخیص زودتر بیماران و امکان استفاده از خدمات درمانی کشور برای سایر بیماران مبتلا را فراهم می سازد.

دکتر میرزای رزاز با اشاره به اهمیت موضوع تغذیه افراد مبتلا به ویروس کرونا خاطر نشان کرد: لذا کارگروه درمان به سرعت و با یک برنامه کاری فشرده موفق به تالیف دستور العمل های حمایت های جامع تغذیه ای در بیماران کرونا شد و پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید این دستور العمل برای اولین بار در ایران تدوین شده است. لذا با توجه به اینکه انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور پایگاه و همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه کشورهای EMRO می باشد بلافاصله این دستور العمل به زبان انگلیسی ترجمه گردید و با تماس با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و نماینده منطقه ای EMRO مقرر گردید این دستور العمل برای استفاده تمام بیماران مبتلا به کرونا در سراسر جهان در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دو کارگروه دیگر در حوزه پیشگیری و باز توانی دوران پس از ابتلا به کرونا نیز به صورت فشرده مشغول تدوین دستورالعمل های لازم می باشند که طی یکی دو روز آینده نتایج آن اعلام می گردد.

دکتر میرزای رزاز در خاتمه گفت : جادارد از همه همکاران محترم، اعضاء محترم هیات علمی و اعضاء محترم انجمن تغذیه ایران درسراسر کشور که عاشقانه با احساس مسئولیت این مهم را انجام دادند صمیمانه تشکر نمایم.

فهرست