رشد کیفیت مجله Appl Food Biotechnol در پایگاه استنادی Web of Science  

به استحضار می رساند؛ در شرایطی که شاهد افت نسبی در “ضریب تاثیر”برخی مجلات کشور هستیم، خوشبختانه این شاخص در مجله Applied Food Biotechnology مربوط به انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به میزان 150% افزایش یافت و به 2/6 رسید. این موفقیت شایان توجه که نتیجه زحمات سردبیر و همه همکاران خدوم حوزه دفتر مجله است را تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات روز افزون برای این مجله و تمامی مجلات کشور داریم.

https://journals.sbmu.ac.ir/afb/submissions (https://journals.sbmu.ac.ir/afb/submissions)

فهرست