رژیم فستینگ چطور باعث لاغری می‌شود؟

رژیم فستینگ شامل خودداری کامل یا موقت از غذا‌خوردن برای مدت زمان معینی قبل از مصرف مجدد غذا به‌روال منظم است و این شیوه غذا‌خوردن ممکن است فوایدی مانند کاهش چربی و سلامتی بیشتر داشته باشد.

 

فهرست