زمان انتخاب واحد ترم تابستان 97

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از تاریخ 97/9/4 می توانند انتخاب واحد ترم تابستان را انجام دهند.
دانشجویان در برای انتخاب واحد به موارد زیر توجه داشته اشند:
1- دانشجویان مجاز به انتخاب هیچ یک از دروس زیر گروه معارف اسلامی نیستند.
2-دروس تخصصی در ترم تابستان ارائه نمی شود.
3- در صورتیکه دانشجو پیش نیاز واحد کارآموزی را گذرانده باشد مجاز به انتخاب دو درس کارآموزی است.
4- دانشجویان دوره کارشناسی توجه داشته باشند در صورتی که درسی را به میهمان می شوند، نمره قابل قبول 12 است.

فهرست