سلام ما به محـرم و به شـور و حـال عیـانـش سلام ما به حسـیـن و به اشک سینه زنـانش

به مناسبت ایام سوگواری سید و سرور شهیدان حسین بن علی (ع) و یاران با وفایش انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی همچون دیگر آحاد جامعه، محوطه و فضاهای مختلف را سیاه پوش نمود.

توزیع نذورات و برپایی سفره احسان و اطعام، پخش صوت نوحه و عزاداری و اهدای بسته های معیشتی توسط واحد حراست، برای نیازمندان از دیگر اموری است که در این ایام انجام گرفت.

فهرست