سوالات مسابقه برکه حیات

صوت 1

سوال۱: جناب اباذر، غنا را در چه چیز می بینند؟

صوت 2

سوال ۲ : علت توحیدی بودن برخی از خطبه های امیرالمومنین علیه السلام چیست؟

صوت 3

سوال ۳: امیرالمومنین علیه السلام خبر عزل کارگزاران خود را که یک پیرزن سعایت او را نزد ایشان کرده بود چگونه به دست کارگزار خود رساند؟

صوت 4

سوال ۴: بنابر حدیث رسول خدا صلوات علیه، آیه و نشانه پیامبری ایشان چه بوده است؟

صوت۵
سوال ۵: دختر شهیدی که به امیرالمومنین علیه السلام ارادت داشت، بعد از شهادت حضرت خود را سر سفره چه کسی می دید؟
صوت۶
سوال ۶: پیامبر خطاب به چه کسی فرمودند که تو را فِئِه باغِیَه میکشند ؟
صوت ۷
سوال ۷ : این کلام از کیست:
“بخدا قسم اگر اجازه می دادند که امیر المونین علیه السلام بعد از پیامبر صلوات الله علیه زمام هدایت را بدست بگیرند، هیچ دو نفری از مسلمین با هم اختلاف نداشتند”
صوت ۸
سوال ۸: از روز غدیر به بعد مردم خطاب به امیرالمومنین علیه السلام میگفتند: “جاء علیٌ في السِحاب”.
منظور از “سحاب” چه بوده است؟
صوت ۹ ( آخرین صوت و سوال مسابقه برکه حیات )
سوال۹:  چرا امیر المومنین علیه السلام اکثر جنگ های خود را نزدیک به تاریکی شب آغاز می کردند؟
فهرست