سومین جلسه هم اندیشی صاحبنظران و فعالان حوزه غذا و تغذیه در خصوص ارتقای فرهنگ و پیاده سازی تغذیه سالم در جامعه برگزار شد

جلسه هم اندیشی

سومین جلسه هم اندیشی صاحبنظران و فعالان حوزه غذا و تغذیه در خصوص ارتقای فرهنگ فرهنگ و پیاده سازی تغذیه سالم در جامعه با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر بهروز جنت، دکتر مجید حاجی فرجی، مهندس مجید شایسته، دکتر هدایت حسینی دکتر علیرضا مناقبی، مجید محمدخانی، دکتر میرزاپور از فعالان حوزه غذا و تغذیه، دکتر خرمی مجری کمپین ملی تغذیه سالم  و احمد امیرصالحی مدیر روابط عمومی انستیتو یکشنبه 30/ 6/99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در سومین جلسه هم اندیشی صاحبنظران و فعالان حوزه غذا و تغذیه در خصوص ارتقای فرهنگ فرهنگ و پیاده سازی تغذیه سالم در جامعه به منظور اجرای کمپین تغذیه سالم در خصوص ابزارهای یکپارچه تبلیغات، چارچوب برنامه ارتباطی، واکنش های مورد انتظار مخاطب، مشکلات رفتاری جامعه ایرانی و تغییر الگو، تفکیک مخاطبین هدف در مواجه با کمپین ملی تغذیه سالم و پیام های اصلی کمپین ملی تغذیه ملی سالم بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه دکتر رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اجرای کمپین ملی تغذیه سالم را به شرط رفع نواقص ذکر شده بلامانع دانست.

شایان ذکر است، مقرر شد تا جلسات بعدی کمپین ملی تغذیه سالم هر هفته یکشنبه ها واقع در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شود.

گفتنی است،موضوع جلسه بعدی کمپین تغذیه سالم با محوریت ” چگونگی ورود به فاز اجرایی کمپین  و در چه نقطه ای” برگزار می شود.

فهرست