شروع مدرسه پژوهشی “سیر پژوهش از انتخاب عنوان تا ثبت طرح و انتشار مقاله “

مدرسه پژوهشی در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی با مشارکت کمیته پژوهشی دانشجویان و معاونت پژوهشی از تاریخ هشتم آبان 1396 طی یک دوره 4 ماهه آغاز به فعالیت نموده است. هدف از برگزاری این دوره یادگیری و آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با مراحل مختلف تحقیق از جستجوی منابع علمی تا نگارش و ارائه پروپزال و مقاله میباشد. اولین دوره این کارگاه تحت عنوان “انتخاب عنوان بر اساس اولویت های تحقیقاتی در حوزه غذا و تغذیه “ با استقبال دانشجویان دو رشته تغذیه و صنایع غذایی برگزار گردید.

جهت اطلاع عموم برنامه کارگاههای این مدرسه در جدول زیر نمایش داده شده است:

عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

مدرس

انتخاب عنوان بر اساس اولویت های تحقیقاتی در حوزه غذا و تغذیه

8/8/1396

10 تا 12

سرکارخانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی  و  آقای دکتر عزیزالله زرگران (اعضای هیات علمی گروه سیاستگذاری تغذیه)

روش جستجوی منابع در بانک های اطلاعاتی مقدماتی

15/8/1396

10 تا 12

دکتر مهدی مجرد (دکترای فناوری اطلاعات)

روش جستجوی منابع در بانک های اطلاعاتی پیشرفته

22/8/1396

10 تا 12

دکتر مهدی مجرد (دکترای فناوری اطلاعات)

آشنایی با انواع مقالات علمی و اجزای یک مقاله علمی

29/8/1396

10 تا 12

دکتر سوده رازقی (عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی) و غزاله اسلامیان(دانشجوی دکترای علوم تغذیه)

آشنایی با انواع مطالعات علمی (بخش اول مطالعات غیرتجربی)

6/9/1396

10 تا 12

دکتر حمید راسخی (عضو هیات علمی گروه تحقیقات تغذیه)

آشنایی با انواع مطالعات علمی (بخش دوم مطالعات تجربی)

13/9/1396

 

دکتر بهاره نیکویه (عضو هیات علمی گروه تحقیقات تغذیه)

آشنایی با اجزای یک پیشنهادیه پژوهشی (پروپوزال) قسمت اول

20/9/1396

10 تا 12

 سرکارخانم دکتر مینو خلخالی زاویه (عضو محترم هیات علمی دانشکده فیزیوتراپی)

آشنایی با اجزای یک پیشنهادیه پژوهشی (پروپوزال) قسمت دوم

27/9/1396

10 تا 12

سرکارخانم دکتر مینو خلخالی زاویه(عضو محترم هیات علمی دانشکده فیزیوتراپی)

آشنایی با مراحل ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان

4/10/1396

10 تا 12

رضا سبحانی(دانشجوی دکترای سیاست های غذا و تغذیه)- دکتر رضازاده

انتخاب مجله مناسب و نحوه ارسال(Submit) مقاله

11/10/1396

10 تا 12

دکتر آرزو رضازاده

 

فهرست