شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان تسلیت باد

کبوتر مجروح و پر و بال شکسته عدالت با پماد عرفان زین العابدین (ع ) در شفا خانه دعاهایش التیام یافت

فهرست