شکل گیری” شبکه تحقیقات و فناوری سلامت غذا و تغذیه ” با محوریت انستیتو

“شبکه تحقیقات و فناوری سلامت غذا و تغذیه ” با محوریت انستیتو پس از سال ها بلاتکلیف بودن، با برگزاری انتخابات سراسری در 12 اسفند 1402، با محوریت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مصوب شد و با صدور حکم توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، از تاریخ 11 تیر 1403 رسمیت یافت.

ابلاغ

فهرست