شیوه های امر به معروف و نهی ازمنکر

  • شیوه هنری : در امر به معروف و نهی از منکر، آن است که با استفاده مثبت از هنر، ارزش های الهی را تبلیغ کنیم؛ مثلًا می توانیم به وسیله فیلم ها و سریال های تلویزیونی و سینمایی، عکس، پوستر، نقاشی و پخش سی دی های مذهبی، ارزش و جایگاه معروفی را تثبیت نماییم یا پیامدهای منکری را به نمایش بگذاریم.
  • شیوه عملی

مادر، دوای بچه را اول خودش می چشد و بعد به کودک می خوراند. بنابراین، مردم بیش از حرف، به عمل انسان می نگرند و از رفتار، بیش از سخن تأثیر می پذیرند. لذا شخص آمر و ناهی، باید خود، آراسته به خوبی و منزه از بدی ها باشد تا تبلیغ و دعوتش مؤثر واقع شود. قرآن می فرماید:

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ

سوره بقره آیه ۴۴

آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید ولی خود را فراموش می کنید.

در مَثل آمده است: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»

دعوت های بدون پشتوانه عملی، همچون چک بی محل، بی اثر و بی ارزش هستند. استاد مطهری (ره) می فرماید:

اگر کسی بخواهد غیر مستقیم امر به معروف کند، یکی از راه هایش این است که خودش صالح و با تقوا باشد. راز این که مردم از انبیا و اولیا بیشتر پیروی می کنند، تا حکما و فلاسفه، این است که فلاسفه فقط می گویند و می نویسند، ولی انبیا تنها تئوری و فرضیه ندارند، بلکه عمل هم دارند. آنچه می گویند، اول عمل می کنند. حتی اول عمل می کنند، بعد می گویند. وقتی انسان بعد از آن که خودش عمل کرد، دیگران را دعوت کرد، اثرش چند برابر خواهد بود.

حماسه حسینی،جلد۲ص۱۰۶

احادیث مربوط به شیوه های امر بالمعروف و نهی ازمنکر

امام علی علیه السلام؛

لَعَنَ الله الآمرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به

وسائل الشیعه جلد۱۱ص۴۲۰

از رحمت خداوند دور باد کسانی که امر به معروف می کنند و خود عمل نمی کنند و نهی از منکر می کنند و خود به منکرات عمل می کنند.

استفاده از زبان عاطفی

امام علی (ع) فرمود:

أَصْلِحِ الْمُسِی ءَ بِحُسْنِ فِعَالِک وَ دُلَّ عَلَی الْخَیرِ بِجَمِیلِ مَقَالِک

تصنیف غررالحکم ص۲۵۴

با کار خوبِ خود، بدکار را اصلاح کن و با گفتار زیبای خود، به کار خیر راهنمایی کن.

و در سخنی دیگر فرمود:

بِالاحسان تملک القلوب

تصنیف غررالحکم ص۳۸۵

با نیکویی است که می توان قلب ها را به سوی خود جذب نمود

فهرست