طرح برآورد نیروی انسانی تغذیه مورد تایید نیست

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور به نقل از خبرگزاری ایرنا رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد که طرح دانشگاه علوم پزشکی کرمان مبنی بر برآورد نیروی انسانی مورد نیاز رشته‌های علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۴ که برای رشته‌های علوم تغذیه منتشر شده مورد تایید نیست و مصوب نخواهد شد.

جلال الدین میرزای رزاز روز سه شنبه در گفت‌ وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره اعتراض دانش آموختگان تغذیه به طرح برآورد نیروی انسانی مورد نیاز رشته‌های علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۴ که برای رشته‌های علوم تغذیه منتشر شده، بیان کرد: در متن این طرح به دانش آموختگان تغذیه اهانت‌هایی شده و ما به این موضوع اعتراض کردیم و حتما این کار را متوقف می‌کنیم. استفاده از برخی جمله‌ها در این طرح در شان دانش آموختگان تغذیه نیست.

وی ادامه داد: قرار نیست پزشک جای دانش آموختگان تغذیه را بگیرد. حدود ۹ هزار فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی تا دکترای تغذیه داریم. این فارغ التحصیلان باید به عنوان کارشناس تغذیه بالینی وارد بیمارستان‌ها شوند و مقدمات آن فراهم شده است. بدنه اصلی کار تغذیه بالینی بیمارستانی این دانش آموختگان هستند.

رییس انستیتو تغذیه اظهار کرد: شناسنامه خدمات تغذیه در حال تعریف بوده و در ۶ ماه گذشته شناسنامه این خدمات با حضور اعضای هیات علمی سراسر کشور تدوین شده است.

میرزای رزاز گفت: روز شنبه یک جلسه مشترک با روسای دو بورد تغذیه داشتیم که بیانیه‌ای هم در این زمینه آماده شده و مواضع انجمن تغذیه اعلام خواهد شد. این کار تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی انجام شده مورد تایید انجمن تغذیه نیست و نیاز به بازنگری دارد.

وی ادامه داد: اصول کار تحقیقاتی به این شکل است که وزارت بهداشت فراخوانی اعلام می‌کند و دانشگاه‌ها در این فراخوان‌ها شرکت می‌کنند. در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی شرکت کرده و در زمینه تغذیه این طرح منتشر شده و مورد اعتراض دانش آموختگان تغذیه قرار گرفته است. این طرح تصویب نشده و یک طرح تحقیقاتی است.

رییس انجمن تغذیه ایران بیان کرد: در این زمینه از روسای بوردها و انجمن تغذیه استعلام شده است و حتما این نظرها باطل می‌شود. این طرح به هیچ عنوان مورد تایید انجمن تغذیه و انستیتو تغذیه نیست و متوقف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته طرحی در زمینه برآورد نیروهای انسانی مورد نیاز علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۴ در رشته علوم تغذیه منتشر شده که مورد اعتراض دانش آموختگان تغذیه قرار گرفته است.

فهرست