ظرفیت‌سازی و هم‌اندیشی در حوزه گردشگری سلامت در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

جلسه هم‌اندیشی و ظرفیت‌سازی در حوزه گردشگری سلامت با حضور کارشناسان سلامت و مدیران عامل برخی از آژانسهای فعال در حوزه گردشگری سلامت و مدیر کلینیک تغذیه و مدیر دفتر بین‌الملل انستیتو، 24 دیماه 1402، در اتاق شورای این موسسه برگزار شد. در این جلسه پس از معرفی اجمالی انستیتو، ظرفیتهای موجود در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه فناوری غذا و تغذیه و خدمات رژیم درمانی و سبک زندگی سالم در انستیتو و دانشکده تغذیه به حاضرین اعلام شد. با توجه به اهمیت تغذیه در پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماریهای مزمن از کلینیک تغذیه و رژیم درمانی به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگر سلامت یاد شد. ظرفیت مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به صورت مجازی یکی دیگر از فرصتهای موجود در این حوزه معرفی شد. بعلاوه، از ظرفیت موجود در انستیتو و دانشکده تغذیه برای برگزاری کارگاههای عمومی و تخصصی سبک زندگی سالم و رژیم‌های درمانی به صورت مجازی یا حضوری برای متقاضیان خارج از کشور استقبال شد.

 

فهرست