عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه خبر داد؛ شبیه سازی جمعیتی گزینه های سیاستی مختلف مرتبط با شیوع بیماری کووید 19 در ایران

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه اعلام کرد: شبیه سازی پیش بینی روندهای احتمالی و بررسی مداخلات سیاستی در مورد بیماری کووید 19 از 15 اسفندماه در حال اجرا است و طی دو ماه نتایج اولیه جهت استفاده آماده شده است.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکترحسن عینی زیناب با بیان این مطلب گفت: شبیه سازی جمعیتی گزینه های سیاستی مختلف مرتبط با شیوع بیماری کووید 19 در ایران با استفاده از داده های سرشماری 1395 مرکز آمار در حال انجام است.

وی افزود: در شبیه سازی جمعیتی، یک میلیون و 570 هزار نفری که داده ها بودند در سطح فردی از روز اول شیوع بیماری کرونا برابر شبیه سازی بنده که اوایل  بهمن فرض شده بود در معرض بیماری قرارگرفت. در این پروژه شروع مواجهه با بیماری در ابتدا از سه شهرستان قم، تهران و رشت بوده است. و مسافرت های بین شهرستانی موجب می شود تا جمعیت سایر شهرستان ها نیز در معرض ابتلا به کووید -19 قرار بگیرند.

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه بیان کرد: طول دوره شبیه سازی به مدت 200 روز است، به طوری که شیوع بیماری از اول بهمن آغاز می شود و روند آن تا حدود اوایل شهریور بررسی می شود.

دکتر عینی زیناب تصریح کرد: کمیته کشوری اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا در وزارت بهداشت هم کار شبیه سازی بیماری کووید 19 را با روش و داده های مورد استفاده و امکان بررسی های بیشتر در زمینه گزینه های سیاستی انجام داده است.

 وی به تست 8 سناریوی سیاستی مرتبط با شیوع کووید 19 در شبیه سازی جمعیتی اشاره کرد و گفت:  در ابتدا بیان کردیم که ما اگر هیچ مداخله ای انجام ندهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد و در صورت عدم حضور مداخلات حدود 89 هزار مرگ را در پایان روز 200 ام می توانیم داشته باشیم، ما فقط می خواهیم بدانیم اگر سیاستی را اجرا می کنیم در مقایسه با آن سناریوی بدون مداخله چه اتفاقی خواهد افتاد یعنی کدام سناریوی سیاستی می تواند موجب کاهش بیشتر مرگ و میر شود.

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه افزود: در سناریوهای بعدی از روز 60 ام شبیه سازی سیاست هایی برای کنترل شیوع بیماری اجرا می شوند. به عنوان مثال اگر ترددهای بین استانی را قطع کنیم تا چه میزان به کاهش مرگ و میر کمک می کنیم یا چه تعداد از افراد به کرونا مبتلا نمی شوند.مثال دوم این است که اگر دانش آموزان و دانشجویان از روز 60 ام در خانه قرنطینه شوند شاخص های بیماری چگونه خواهند بود؟ اگر افراد بالای 60 سال از روز 60 ام در خانه قرنطینه بشوند؟ اگر فقط افرادی که شاغل هستند اجازه خارج شدن از خانه را داشته باشند و مابقی در خانه قرنطینه شوند شاخص های مرتبط چگونه تغییر می کنند؟

عینی ذیناب افزود: موثرترین سناریو را در شرایطی داریم که اجازه تردد فقط به افراد شاغل داده شود، در این صورت تا بیش از سه چهارم مرگ و میرها کاهش می یابد و افراد کمتری مبتلا به بیماری می شوند، یعنی از 89 هزار مرگ و میر در حالت بدون مداخله به 19 هزار می رسیم.

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه در خاتمه اظهار کرد: نتایج شبیه سازی را در اختیار سیاستگذاران قرار دادیم تا بتوانند در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایشان استفاده کنند.

فهرست