عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور: حضور کارشناسان تغذیه بالینی در آی سی یو پررنگ تر می شود

عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: استفاده از کارشناس تغذیه در بیمارستان طالقانی آغاز شده و پزشکان از این مسئله رضایت داشتند. بنابراین حضور کارشناسان تغذیه بالینی در آی سی یو پررنگ تر می شود.
به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر سیده زهرا شریعت پناهی درباره مشکلات تغذیه ای در آی سی یو گفت: دلیل مشکلات تغذیه ای در آی سی یو عدم تیم گروهی(Teamwork) متشکل از پزشک متخصص، فیزیوتراپ و کارشناس تغذیه جهت تصمیم گیری در راستای تغذیه صحیح بیماران است. اما در حال حاضر هر یک از پزشکان به طور جداگانه بیماران را ویزیت و درمان می کنند.
وی افزود: عدم تیم گروهی پزشکان و متخصصان در آی سی یو باعث بروز کمبود کالری، پروتئین و ریزمغذی ها در بیماران و کار پزشکان بیشتر می شود چون وقتی بیمار دچار سوء تغذیه می شود، به طور طبیعی مدت بستری نیز بیشتر خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور عوارض ناشی از سوء تغذیه را زخم بستر، نارسایی تنفسی و کلیوی دانست که هزینه گزاف به دولت تحمیل می کند.
دکتر شریعت پناهی به حضور پررنگ تغذیه بالینی در آی سی یو اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان تغذیه بالینی مثل اینترن هستند و باید در آی سی یو حضور داشته باشند و ما سعی می کنیم این حضور را گسترش بدهیم.
وی در ادامه با اشاره به تغذیه بیماران مبتلا به کرونا در آی سی یو گفت: تفاوتی که بین بیماران مبتلا به کرونا نسبت به سایر بیماری ها در آی سی یو وجود دارد، بی اشتهایی زیاد در آن ها است. چرا که تا زمانی که التهاب حضور داشته باشد، بی اشتهایی نیز وجود دارد. بنابراین از مکمل های تغذیه ای از طریق دهانی، روده ای و وردیدی کمک می گیریم.
دکتر شریعت پناهی افزود: هدف، عدم کاهش وزن بیماران در مبتلایان به کرونا است و اگر کاهش وزنی ایجاد شود، نباید این کاهش بیشتر از 10 درصد وزن اولیه باشد.

فهرست