لیست تفاهم نامه های انستیتو تحقیقات تغذیه با مراکز و سازمانها

بسمه تعالی

لیست کلی تفاهم نامه ها با سازمانها و مراکز دولتی وغیر دولتی

۱۳۹۵/۰۹/۲۳

 1. تفاهم نامه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با موضوع” همکاری مشترک علمی، پژوهشی و فنآوری نوین آموزشی درراستای ارتقاء سلامت غذا و تغذیه مردم”
 2. تفاهم نامه مرکزتحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع ” تعامل و همکاری برای تقویت ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های طرفین”
 3. تفاهم نامه پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با موضوع ” تعامل و همکاری برای تقویت ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی درچارچوب وظایف و مسئولیت‌های طرفین”
 4. تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع” استفاده بهینه از توانایی‌های علمی، فنی و تجربی و اهرم ها و اختیارات قانونی طرفین و همکاری درفعالیت های عنوان شده در  تفاهم نامه”
 5. تفاهم نامه مرکز پژوهشی فناوری و سبک زندگی دانشگاه شریف با موضوع” طرح فرآیند آموزش الکترونیک و ایجاد زمینه و توسعه محتوای زیر ساخت های فرهنگ سازی و آموزش  درحوزه سلامت و علوم تغذیه و صنایع غذایی در پروژه ابر سلامت”
 6. تفاهم نامه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با موضوع ” همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی”
 7. تفاهم نامه انجمن صنایع فرآورده های لبنی کشور با موضوع” همکاری مشترک علمی و اجرایی با هدف افزایش سرانه مصرف شیر درکشور”
 8. تفاهم نامه مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو  با موضوع” همکاری مشترک برای اجرای فعالیت های آموزشی پژوهشی درحوزه غذا و دارو”
 9. تفاهم نامه مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید مدرس با موضوع ” ایجاد همکاری های مشترک مشاوره ای درمانی، پژوهشی و آموزشی درزمینه علوم بالینی”
 10. تفاهم نامه پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن‌سینا با موضوع ” همکاری ها ی مشترک آموزشی و پژوهشی”
 11. تفاهم نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با موضوع ” همکاری مشترک درفعالیت های آموزشی،پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه،و صنایع غذایی”
 12. تفاهم نامه معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیبا موضوع ” طراحی و اجرای طرح جامع الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور”
 13. تفاهم نامه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد   با موضوع ” فعالیتهای پژوهشی و فناورانه کاربردی با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفی محصولات “
 14. تفاهم نامه رئیس مرکزتحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با موضوع ” همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری حوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی”
 15. تفاهم‌نامه سازمان غذا و دارو  و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نایب ­رییس شورای عالی انستیتو تحقیقات تغذیه ­ای و صنایع غذایی با موضوع ” پایش روند تغییرات عوامل خطر تغذیه­ای بیماری­های غیر واگیر در مواد غذایی صنعتی و صنفی
 16. تفاهم نامه گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام، انجمن فروکتوز کشوری، انجمن فروکتوز استانی، دانشگاه علمی کاربردی زر، مرکز دانش بنیان زر با موضوع” انجام همکاریهای آموزشی، پژوهشی، علمی، کار آزمائی بالینی، خدمات آزمایشگاهی، تعریف، هدایت و اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی بکارگیری دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، همکاری در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و بهره مندی طرفین ازحقوق مادی و معنوی آن طرحها”
 17. تفاهم نامه شرکت غذایی وآشامیدنی تهران گوار با موضوع “همکاری مشترک در فعالیت های آموزشی،‌ پژوهشی و فنآوری درحوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی”
 18. تفاهم نامه شرکت فرآورده های لبنی کاله با موضوع “همکاری مشترک علمی آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای فرآورده های غذایی در صنایع لبنی”
 19.  تفاهم نامه معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی فسا (دکتراحسان بهرامعلی) با موضوع “همکاریهای مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین درتفاهم نامه “
 20. تفاهم نامه گروه شهید میثمی سازمان صنایع دفاع  با موضوع ” ایجاد دانش فنی و تولید نمونه معیار تولید جیره های غذایی در محدوده موضوعات جدول یک تفاهم نامه “
 21. تفاهم نامه گروه  صنعتی گلرنگ با موضوع ” همکاری های مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین در تفاهم نامه
 22.  تفاهم نامه شرکت تعاونی عطر و طعم ماگنولیا با موضوع ” همکاری مشترک در زمینه فعالیت­های پژوهشی و فناورانه کاربردی با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفی محصولات  غذایی”
 23.  تفاهم نامه مرکزتحقیقات سرطان انستیتوکانسرایران  با موضوع ” همکاری مشترک علمی آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای در زمینه علوم تغذیه، وصنایع غذایی و بیماریهای  سرطانی”
 24. تفاهم نامه کانون انجمن­های صنایع غذایی با موضوع ” همکاری های مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین درتفاهم نامه”
 25. تفاهم نامه پژوهشکدۀ آمار ایران با موضوع ” همکاری مشترک در اجرای فعالیت های آموزشی و پژوهشی.” تفاهم نامه مرکزتحقیقات حلال با موضوع “همکاری مشترک د  رفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فنی درحوزه غذای حلال”
 26. تفاهم نامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  با موضوع ” همکاری مشترک درفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه، صنایع غذایی و کشاورزی”
 27. تفاهم نامه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با موضوع ” همکاری مشترک درفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و  مواد  غذایی”
 28. تفاهم نامه مرکزتحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با موضوع  همکاری های مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین در تفاهم نامه “
 29.  قرار داد تفاهم نامه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با موضوع” بررسی الگوی مصرف گروههای غذایی و عادت غذایی خانوارها و افراد استان فارس سال ۱۳۹۵ “
 30. تفاهم نامه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد با موضوع ” توسعه همکاری های علمی، فنی و پزوهشی متقابل با در نظرگرفتن کلیه امکانات ،توانمندی ها و ظرفیت های طرفین اعم از علمی و تخصصی نیروی انسانی و تجهیزات در موارد  تعیین شده درتفاهم نامه”
 31. تفاهم نامه مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز  با موضوع “همکاری مشرک درفعالیتهای آموزشی پژوهشی و فناوری در حوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی
 32. موافقت نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با موضوع ” حمایت از مرکز نوآوری صنعت غذا “
 33. تفاهم نامه شرکت صنایع شیر تهران ( وارنا) با موضوع همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی
 34. تفاهم نامه شرکت آرد تابان با موضوع همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی
 35. تفاهم نامه شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با موضوع “همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی طبق تفاهم نامه”
 36. تفاهم نامه شرکت مروارید سپهردرخشان با موضوع ” ایجاد شرکت دانش بنیان با هدف کاهش مصرف شکر ، نمک، و روغن در مصرف محصولات غذایی”
 37.  تفاهم نامه معاونت آموزش و پژوهش بنیاد درامور بیماریهای خاص با موضوع “همکاری علمی و آموزشی در جهت موضوعات مرتبط با تغذیه و بیماریهای خاص”
 38. تفاهم نامه پژوهشگاه فنآوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی  ابن سینا  با موضوع ” انجام همکاری های مشترک پژوهشی در سطح ملی و بین اللمللی و….”
 39. تفاهم نامه سازمان غذا دارو با موضوع “همنکاری در طراحی و تدوین اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک مورد توافق طرفین”
 40. تفاهم نامه پژوهشکده طب دریا و زیرسطحی دانشگاه علوم پزشکی آجا  با موضوع “توسعه همکاری آموزشی تحقیقاتی مشاوره ای و فنآوری با توجه به تلاش مشترک برای تهیه تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک بر اساس نیازها و اولویتهای نیروی دریایی راهبردی  ارتش جمهوری اسلامی ایران و….”
 41. تفاهم نامه شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران با موضوع” مشارکت در برگزاری دوره های کاآموزی از شرکت جهت دانشجویان معرفی شده در انجام تحقیقات امور علمی مشترک  برگزاری همایش و تولید مقالات علمی “
 42. تفاهم نامه مرکزموضوع احکام فقهی  با موضوع” استفاده از توانایی ها و امکانات علمی و فنی طرفین و همکاری در زمینه های قید شده در تفاهم نامه “
 43. تفاهم نامه برگزاری دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا و توسعه پایدار براساس مصوبه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ شورای پژوهشی
 44. توافق نامه برگزاری دومین همایش پلیمرهای پیشرفته در بسته های مواد غذایی با موضوع ” تشکیل تیم اجرایی و برگزاری دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته های مواد غذایی”
 45. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم برگزاری  شهید بهشتی با موضوع ” همکاری آموزشی پژوهشی  به منظور احیاء فرهنگ غذایی سنتی و بومی در سومین بسیج آموزشی تغذیه صحیح دی ماه ۱۳۹۱۱ “
 46. تفاهم نامه انجمن پرو بیوتیک و غذاهای فراسودمند با موضوع ” همکاری مشترک در زمینه های آموزشی تحقیقاتی مشاوره ای و….”
 47. تفاهم نامه شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید با موضوع ” همکاری در اجرای دوره ها و کارگاهها سمینارهای آموزشی و اجرایی خدمات مشاوره ای نیازسنجی آموزشی “
 48. تفاهم نامه دوازدهمین کنگره تغذیه ایران در اصفهان با موضوع “حمایت مالی ومعنوی
 49. تفاهم نامه استاندارد ایران  با موضوع ” همکاری های مشترک کلی پژوهشی طبق تفاهم نامه…..”
 50. تفاهم نامه مرکزتحقیقات ناهنجاری های دندانی فکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با موضوع  ” همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک “
 51. قرارداد تفاهم نامه معاون فرهنگستان علوم پژشکی با موضوع ” بررسی روند مقالات تغذیه و صنایع غذایی در منابع فارسی”
 52. تفاهم نامه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری با موضوع ” انجام همکاری های علمی و پژوهشی در زمینه های مورد علاقه مشترک “
 53. تفاهم نامه سازمان زندانها اقدامات تامینی و تربیتی کشور با موضوع “بررسی وضعیت تغذیه زندانیان و انجام مداخلات آموزشی و پژوهشی و اجرای نتیجه پژوهش جهت ارتقاء سطح آموزش و بهبود تغذیه زندانیان”
 54. تفاهم نامه معاونت بهداشت و سرپرست دفتربهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با موضوع ” تشکیل کارگروه و تدوین شناسنامه و استاندارد سازی خدمات مشاوره تغذیه و  گردآوری سنی اقشار آسیب پذیر در بیماری ها”
 55. تفاهم نامه یازدهمین کنگره تغذیه ایران در شیراز با موضوع ” همکاری مشترک و حمایت
 56. تفاهم نامه موسسه دنیای تغذیه با موضوع “چاپ و صحافی
 57. تفاهم نامه معاونت پشتیبانی موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت برنامه ریزی تغذیه  با موضوع ” چاپ کتاب و پمفلت و سی دی “
 58. موافقت نامه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   با موضوع” انتقال بانک اطلاعات مقاله ها و تحقیقات تغذیه ای کشور از معاونت به دانشگاه شامل اطلاعات کتابشناسی نشریات علمی تغذیه  و…”
 59. تفاهم نامه شعبه بین اللملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با موضوع ” همکاری دانشکده تغذیه با شعبه بین اللملل در فرآیند های مربوط به  سیستم آموزشی دانشجویان شعبه و تامین زیرساختهای فیزیک شامل آزمایشگاهها و تامین اساتید و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی مربوطه “

 

فهرست