مجله بيوتكنولوژي غذايي كاربردي انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور رکورد زد!

انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور و انجمن پروبيوتيك و غذاهاي عملگر در راستاي كمك به گسترش مرزهاي دانش، افزايش اطلاعات و پژوهش‌هاي مرتبط با زيست فناوري غذايي، نشر نتايج تحقيقات بديع و ارزشمند در زمينه هاي نظري و کاربردي در شاخه هاي مختلف زيست فناوري غذايي، شناساندن فعاليت‌هاي علمي پژوهشگران، توسعه و استحكام روابط علمي ميان پژوهشگران ايران و ساير كشورها، که از سال 2015 اقدام به انتشار مجله بيوتكنولوژي غذايي كاربردي نمود؛ پس از 2 سال فعالیت توسط دو پایگاه معتبر Web of Science™ Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI) و Scopus تایید شد. به گفته مشاور محترم کمیسیون نشریات این سرعت پیشرفت تاکنون در کمتر مجله‌ای در ایران و جهان به ثبت رسیده است.

در ماه می گذشته نیز CiteScoreTracker 2017 برای اولین بار اقدام به محاسبه CiteScore  این مجله نمود و امتیاز 1.03 را برای این وضعیت فعلی این مجله وزین گزارش نمود. https://www.scopus.com/sourceid/21100847272?origin=resultslist

موفقیت این مجله را به همه جامعه علمی کشور به خصوص دست اندرکاران آن تبریک گفته و امیدورام در سایه تلاش و کوشش همه جانبه امتیازات گزارش شده افزایش یابد و آرزوی سربلندی ایران عزیز را در همه عرصه های بین آلمللی داریم. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجله مراجعه نمایند.

http://journals.sbmu.ac.ir/afb

 

فهرست