مدیرگروه تحقیقات تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور: دغدغه روغن پالم افزوده بر شیر نداشته نباشیم

مدیرگروه تحقیقات تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: در شیر کم چرب و پرچرب مشکل افزودنی روغن پالم نداریم. چرا که شیری که به عنوان نیم چرب مصرف می شود، 5/2 درصد چربی دارد و نمی تواند پالم داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، تیرنگ نیستانی با بیان این مطلب گفت: براساس مطالعات انجام شده، دریافت زیاد پالم می تواند زمینه ساز برخی مشکلات باشد و گاهی نیز می تواند تاثیری نداشته باشد.

وی افزود: شیر وقتی از پستان گاو دفع می شود، حدود 3 درصد چربی دارد و شیری که به عنوان شیر نیم چرب مصرف می کنیم، 5/2 درصد چربی دارد. بنابراین این شیر با وجود چربی،نمی تواند پالم داشته باشد.

مدیرگروه تحقیقات تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بیان کرد: مواد لبنی پرچرب همچون ماست می تواند 5 تا 7 درصد چربی داشته باشد. و تصور عموم بر این است که باید به این مواد لبنی، خامه اضافه شود. اما گاهی از چربی های گیاهی استفاده می شود. البته افرادی که شیر نیم چرب یا کم چرب استفاده می کنند نباید دغدغه روغن پالم افزوده داشته باشند. چون چربی چه پالم  و چه چربی لبنی، گران و هزینه بر است.

دکتر نیستانی تمرکز گروه تحقیقات تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور را بر ریزمغذی ها، غنی سازی و مراقبت تغذیه در کشور دانست که البته مطالعات بالینی مرتبط با همین موضوعات را انجام می دهیم.

فهرست