مدیرگروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور: به دنبال حداقل رساندن مشکلات حاصل از کرونا هستیم

دکتر محمدی نصرآبادی

مدیرگروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: به دنبال مداخلاتی هستیم که تاثیرگذاری کرونا ویروس و مشکلاتی را که برای امنیت غذایی مردم بوجودآورده است را به بتوانیم به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، فاطمه محمدی نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر تحقیقاتی درخصوص تاثیرگذاری کروناویروس بر روی امنیت غذا داریم که بسیاری از اطلاعات خود را از طریق پرسشنامه آنلاین انجام می دهیم و این روش محدودیت هایی را به دنبال دارد و شاید همه اقشار جامعه را پوشش ندهد.

وی درباره فعالیت های تحقیقات  سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بیان کرد: وظیفه این گروه فراهم آوردن شواهد پژوهش محور جهت ارتقای غذا و تغذیه جامعه است و اینکه راه حل هایی را برای بهبود وضعیت تغذیه مردم ارایه دهد که مهمترین و بیشترین جنبه ای که این گروه بر روی آن کار کرده، امنیت غذا و تغذیه است. مدیرگروه تحقیقات  سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: امنیت غذا و تغذیه به این مفهوم است که  شرایطی را در جامعه فراهم کنیم تا مردم در همه زمان ها بتوانند به غذای کافی و ریزمغذی های موردنیاز و زندگی سالم و فعال دسترسی داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از کشورها بر روی این مسئله کار می کنند.

دکتر نصرآبادی ادامه داد:  یکی از مواردی که در سالهای اخیر بر روی آن کار کردیم، تاثیر سیاست های مختلف دولت بر روی امنیت غذا و تغذیه مردم ایران بوده است که یکی از این سیاست ها که در کشور مشهور بوده، تبدیل سیاست یارانه کالایی  به یارانه نقدی است که متاسفانه این مورد در گروه تحقیقات  سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه بر امنیت غذای مردم موثر نبوده و حتی در مواردی نا امنیت غذا را افزایش داده است.

وی اظهارکرد: ما همچنان بر روی امنیت غذا و تغذیه و البته جنبه های دیگری همچون  سیاست های ایمنی غذایی ، سیاست های آموزش و پرورش برای وضعیت غذایی دانش آموزان و… که همکاران فعالیت دارند، در حال کار کردن هستیم.

مدیرگروه تحقیقات  سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور درباره سند جامع امنیت غذا و تغذیه که در سال 91 نوشته شده و طی سالهای اخیر این سند ارزشیابی شده است تا شاهد میزان موفقیت سند در بهبود تغذیه جامعه باشیم، گفت: با توجه به تحریم های کشور در حال بررسی  بر روی امنیت غذایی هستیم که چه مداخله ای در خصوص امنیت غذا و تغذیه می توانیم انجام بدهیم تا دسترسی جامعه ما به غذای سالم و کافی بالاتر برود.

فهرست