علیرضا غلامی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

بهمن قادری
رئیس کارگزینی

معصومه رحمانی
مسئول حضور و غیاب

لیلا غفاری
کارشناس امور قراردادها

معصومه عرب زاده
کارشناس امور اداری

ابوالقاسم حمیدی
کارگزینی

علی تاری
مسئول خدمات

محمد مفاخری
کارپرداز

مهدی خدایی
کارپرداز

سهراب شجاعیان
کارشناس

احمد ذاکری
سمعی بصری

مجتبی عباسی
مسئول انبار

امید رحیمی
انباردار

زیبا منصوری
مسئول دفتر

فهرست