علیرضا غلامی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

بهمن قادری
رئیس کارگزینی

لیلا غفاری
کارشناس امور قراردادها

معصومه عرب زاده
مسئول خدمات

ابوالقاسم حمیدی
کارگزینی

معصومه رحمانی
مسئول حضور و غیاب

محمد مفاخری
کارپرداز

مهدی خدایی
کارپرداز

سهراب شجاعیان
کارشناس

احمد ذاکری
سمعی بصری

مجتبی عباسی
مسئول انبار

امید رحیمی
انباردار

زیبا منصوری
مسئول دفتر

فهرست