علیرضا غلامی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

لیلا غفاری
کارشناس

بهمن قادری
رئیس کارگزینی

معصومه عرب زاده
مسئول خدمات

ابوالقاسم حمیدی
کارگزینی

محمد مفاخری
مسئول حضور و غیاب

مهدی خدایی
کارپرداز

سهراب شجاعیان
کارشناس

احمد ذاکری
سمعی بصری

مجتبی عباسی
مسئول انبار

امید رحیمی
انباردار

زیبا منصوری
مسئول دفتر

فهرست