مراسم تودیع و معارفه سرپرست انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر خدا دوست معاون توسعه مدیریت و منابع ، دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری ، مژگان کریمی مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حائری و دکتر پیری از هیات رئیسه دانشگاه و هیات رئیسه انستیتو صبح امروز 15 آذر ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این مراسم، دکتر سید امیر محمد مرتضویان به عنوان سرپرست انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی منصوب شد و همچنین از زحمات دکتر جلال الدین میرزای رزاز تشکر و قدردانی شد.

 

فهرست