مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود بهمن ماه 1398 برگزار شد

 

 دکتر میرزای رزاز رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ضمن خیر مقدم دانشجویان جدید الورود ، برجستگی های علمی و تحقیقاتی انستیتو و دانشکده را با قدمت 60 سال یاد آور شدند و از پی گیری بحث توانمند سازی کارشناسان تغذیه در تغذیه بالینی و حضور در کنار پزشکان متخصص و کادر درمانی توسط کمیته تحول تغذیه خبر دادند.

به گزارش روابط عمومی رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی اشاره کرد: با توجه به استاندارد های جهانی که به ازای هر 100 هزار نفر به 10 نفر کارشناس تغذیه احتیاج است ما در حال حاضر در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت بسیار مناسبی داریم و باید برای افزایش سطح کیفی سرمایه های علمی خود تمهیدات لازم را اجرایی کنیم. نیز در حوزه صنایع غذایی با اینکه تاکنون مورد هجوم تبلیغات و کارشکنی هایی واقع شده ایم، خوشبختانه موقیعیت ممتازی داریم و دستاورد های 40 سال اخیر پس از انقلاب در حوزه های صنایع غذایی بسیار چشمگیر و قابل توجه است. ایشان هم چنین به لزوم انتخاب درست و قابل اطمینان در شرایط دوری از خانواده و فضای باز موجود اشاره نمودند.

در ادامه این مراسم دکتر سهراب وندی معاون دانشجویی – فرهنگی دانشکده با اشاره به پتانسیل های خوب دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی خواستار شرکت فعال آنان در کارگاه های مهارتی و مشارکت در کارهای اجرایی و تصمیم گیری های فرهنگی در دانشکده شدند. ایشان استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی را باعث افزایش سطح سلامتی و عزت نفس دانشجویان دانستند و بر موضوع حرفه ای گری و دانش پژوهی دانشجویان تاکید فراوان کردند.

سیدصالحی معاون اجرایی معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه، از دیگر سخنرانان مدعوضمن اشاره به این نکته که دانشکده علوم تغذیه از لحاظ تخصصی جزء بهترین دانشکده های دانشگاه محسوب می شود و با حضور اساتید خبره و برتر دانشگاهی در این دانشکده اشاره کرد.

در ادامه این نشست دکتر هاشم ورزی مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ضمن اشاره به مسئولیت اصلی دانشجویان که علم آموزی و دانش اندوزی است، به رشد همه جانبه در تمامی ابعاد زندگی تاکید کردند و دانشگاه را فضا و بستری برای ارتقای فرهنگی دانشجویان دانستند. وی یاد آور شدند “نادانی”، “نگرانی” و “ناتوانی” سه عنصر مخرب  بوده که با استفاده از کسب دانش روز ، تلاش، امید به آینده وکسب تجربیات و مهارت های مفید می توان بر این سه نقصان فایق آمد.

در خاتمه دکتر عبداللهی معاون پژوهشی انستیتو مدت زمان ۴ سال تحصیل برای دانشجویان را بسیار حیاتی، آینده ساز و غیر قابل بازگشت دانستند و امکان استفاده از کتابخانه مجهز و سرآمد دانشکده و انستیتو، ْعضویت درکمیته پژوهشی دانشکده و مرکز رشد و نوآوری انستیتو را برای ایده پردازی های نوآورانه و تولید محصول و خدمات به دانشجویان را یادآور شدند.

فهرست