مرکز رشد و نوآوری غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی” برگزار می کند

 برگزاری “کارگاه آموزشی چالش های حقوقی- مدیریتی استارت آپ ها و  کسب و کارهای نوآورانه در صنایع غذایی” با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،  مرکز رشد و نوآوری غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان: سه شنبه 12 اسفند ماه 1399؛ ساعت 19 الی 21
لینک حضور در کارگاه :https://b2n.ir/k63731
فهرست