مصرف کنندگان تخم مرغ نگران سلامت و ایمنی آن نباشند

 

قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین در نتیجه فعالیت‌های زیست محیطی، صنعتی و کشاورزی و همچنین صنعتی شدن جوامع افزایش یافته است که اثرات منفی مانند آلودگی‌های زیست محیطی را در پی دارد. از آنجا که آلودگی با فلزات سنگین تهدید کننده سلامتی انسان ها و حیوانات است، غلظت آنها در منابع غذایی، هوا و آب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سرب فلزی است که تأثیر منفی قابل توجهی بر سلامت افراد و جوامع دارد و می تواند حتی در غلظت های پایین عملکردهای روانی و رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد. قرار گرفتن در معرض سرب ممکن است خطر سرطان معده، کلیه، ریه و مغز را در مردان و زنان افزایش دهد. یکی از منابع اولیه پروتئین مقرون به صرفه، با کیفیت بالا و غنی از مواد مغذی، تخم مرغ است. تخم مرغ ممکن است از طریق غذای مرغ و آب آشامیدنی به فلزات سنگین آلوده شود. در مطالعه‌ای که توسط دکتر فاطمه اسفرجانی در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور انجام شد، مشخص شد که سطح سرب و کادمیوم در تمامی تخم‌مرغ‌های مورد ارزیابی در کشور از آستانۀ مخاطره برای انسان پایین‌تر است و خوردن تخم مرغ توسط مصرف‌کنندگان ایرانی خطر سرطان‌زایی ندارد.

فهرست