گزارش فعالیت اردیبهشت سال 1400 معاونت دانشجویی و فرهنگی

همزمان با لیالی پرفیض قدر به همت واحد خواهران بسيج دانشجويي دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي و با همكاري معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشکده در روز نوزدهم
ماه مبارك رمضان تعداد ٢٣ بسته  غذايي و اقلام فرهنگي براي كودكان و نوجوانان تهيه و آماده سازي شد و بين خانواده هاي نيازمند توزيع گرديد.
فهرست