معرفی برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان

سرفصل ها:
???? برنامه های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی
????برنامه های حمایتی سایر سازمانها (سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی … )
????حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
لینک کارگاه :https://b2n.ir/q49019
نام کاربری : isti1901
گذرواژه: 123456
ساعت و تاریخ: سه شنبه 19 الی 21

فهرست