مفهوم ضایعات غذایی چیست؟

شاید در زندگی امروز درباره موضوع ضایعات و دورریز غذایی، مطالب زیادی شنیده باشیم. طبق آماری که سازمان خواربار و کشاورزی بیان نموده، حدود 3/1 بیلیون تن از مواد غذایی در هر سال (یک سوم مواد غذایی تولید شده) در دنیا از بین می­رود. لازم است بدانیم ضایعات غذایی در دو قسمت بررسی می­شود. در این مقاله قصد داریم انواع ضایعات غذایی را توضیح دهیم.

اولین بخش از ضایعات مواد غذایی، که به نام اتلاف غذایی معروف است، به از دست رفتن مواد غذایی از محل تولید آن (مزرعه) تا بازار (محل فروش مواد غذایی) گفته می­شود. ضایعات مواد غذایی می تواند به دلایل مختلفی مانند تغییرات آب و هوایی و عوامل محیطی اتفاق بیفتد. در هر یک از قسمتهایی که مواد غذایی تولید و برداشت می شوند و تحت فرآیند قرار می گیرند.

بخش دوم از ضایعات مواد غذایی همان دورریختن غذا در محل خرده فروشی ها و توسط مصرف کننده است. یعنی این نوع از دورریز در پایان مرحله تولید و زمانی اتفاق می افتد که مواد غذایی به دست مصرف کننده می رسد مانند بسته بندی هایی که منقضی شده اند یا وعده های غذایی که ناتمام باقی می ماند و مواد غذایی که به صورت خام فاسد شده و دور ریخته می شوند.

ناامنی غذایی در کل دنیا رو به افزایش است و در عین حال جمعیت جهان درحال ازدیاد بوده و تولیدات کشاورزی به دلیل تغییرات آب و هوایی دچار بحران شده است. ناامنی غذایی می تواند باعث بروز سوءتغذیه در جامعه شود که در بین کودکان باعث افزایش 50 درصدی مرگ خواهد شد. بنابراین کاهش ضایعات غذایی می‌تواند تامین کننده تقاضای جامعه برای مقابله با ناامنی غذایی باشد. وقتی که مقدار دورریز مواد غذایی از زمان تولید تا مصرف کاهش یابد، نگرانی برای تولید غذا کمتر شده و مقدار غذایی که از دور ریختن حفظ شده است، می تواند برای تغذیه تعداد زیادی از افراد گرسنه و یا مبتلا به سوءتغذیه مصرف شود.

کلیدواژه ها: ضایعات غذایی، دورریز غذایی، امنیت غذایی، سوءتغذیه، آرزو حقیقیان

References:

https://www.unep.org/thinkeatsave/about/definition-food-loss-and-waste

https://www.fao.org/news/story/en/item/1310271/icode/

Blakeney M. Food loss and food waste, causes and solutions. 2019, Publisher: Edward Elgar, USA.

تهیه کننده: دکتر آرزو حقیقیان

فهرست