برگزاری مراسم روز کارگر

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر مراسمی با حضور ریاست انستیتو، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران مربوطه روز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403در اتاق شورای انستیتو برگزار شد.

در این جلسه ضمن تقدیر از نیروهای خدماتی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، هدایایی به ایشان اهدا گردید.

 

فهرست