نشست ریاست دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با تشکل های دانشجویی

پیرو دستور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آقای دکتر زالی، مبنی بر لزوم دیدار با دانشجویان، جلسه ای با حضور ریاست دانشکده آقای دکتر مرتضویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی، در روز شنبه مورخ 1400/09/13در دفتر ریاست برگزار شد .

در این جلسه که به منظور هم اندیشی و استماع پیشنهاد ها و نقطه نظرات دانشجویان انجام شد؛ دکتر مرتضویان عنوان کرد:

فعالیت های دانشجویی باید در مسیر صحیح و افزایش ایمان و اعتقادات الهی باشد و در این راه برگزاری گارگاه های حضوری، ترکیبی و آنلاین با موضوعاتی همچون چرایی زندگی و فلسفه شغل و خدمت، بسیار مفید و اثر گذار خواهد بود.

ایشان در ادامه بر برپایی جشنواره های مختلف فرهنگی، اعتقادی و هنری با کمک معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تاکید کردند و این گونه برنامه ها را موجب تقویت انگیزه های تحصیلی در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری دانستند.

فهرست