نشست مجازی تحت عنوان نقش دانشگاه های علوم پزشکی در تحقق اهداف توسعه پایدار

اطلاعیه:

به مناسبت هفته اقدام و آگاهی رسانی برای اهداف توسعه پایدار(SDGs)  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، روز دوشنبه مورخ 1402/12/14 ساعت 12:30 لغایت 14:00نشست مجازی تحت عنوان “نقش دانشگاه های علوم پزشکی در تحقق اهداف توسعه پایدار”   برگزار میکند.

در این نشست بررسی می شود که چگونه دانشگاه های علوم پزشکی کشور می توانند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار و کمک به جامعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق رهبری، تحقیق، آموزش و یادگیری ایفا کنند . همچنین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مثالهای موفقی از برنامه ها و پروژه های در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار توسط این دانشگاه به ثمر رسیده و یا در فرایند اجرا می باشد ، ارایه خواهد نمود.

لینک ورود به جلسه :

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83511832812?pwd=bJQjyQmxbIVz9OFfbGlXBobc4fbWBu.1

Meeting ID: 835 1183 2812
Passcode: 511248

فهرست