نشست مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه با اعضای هیات علمی انستیتو تحقیقات  تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

نشست  مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اعضای هیات علمی  انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور  برگزار شد.

 

 

دکتر احمد اسماعیل زاده مدیر دفتر بهبود تغذیه  امروز 14 تیر به همراه  برخی از همکاران دفتر نشستی با هدف بهرمندی از نظرات و پتانسیل اعضای هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور  در خصوص ارتقا برنامه های تغذیه کشور داشتند.
در این نشست اساتید ضمن بیان نظرات و پیشنهادات در خصوص برنامه های جاری دفتر و تاکید بر اینکه انستیتو بازوی آموزشی،اجرایی و تحقیقاتی دفتر است، برای همکاری همه جانبه در زمینه های مختلف اعلام آمادگی کردند.
موضوعات مهم مطرح شده در این نشست مربوط به ساختار دفتر در وزارت بهداشت، بهبود ارتباط دفتر و انستیتو ، تعیین اهداف دوره ای دفتر و آینده،  تقویت همکاری های بین المللی در حوزه غذا و تغذیه با همکاری دفتر و انستیتو، استفاده از ظرفیت صنعت در تولید و در دسترس بودن مواد غذایی سالم،استفاده از پتانسیل مرکز رشد و نوآوری انستیتو در جهت اصلاح فرهنگ غذایی مردم،تبدیل نتایج طرح ها به سیاستها در کشور، استفاده ازتوانمندی های  آموزشی و علمی گروه صنایع غذایی انستیتو، تقویت همکاری ها برای ارتقا فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه با پتانسیل های موجود در انستیتو،  سازماندهی صنف غذا از نظر ارائه غذای سالم به مردم و رتبه بندی رستورانها از نظر ارائه غذای سالم  و معرفی غذاهای سنتی و بومی کشور به مردم و کشورهای دیگر بود.

فهرست