نقش تغذیه در بارداری و شیردهی

  • در مورد نقش تغذیه در بارداری و شیردهی توضیح دهید؟

تغذیه مناسب، نقش بسیار مهمی از قبل از لقاح تا پایان شیردهی و در تمام عمر دارد. کمبود مواد مغذی می تواند منجر به نقص در فرایند تخمک گذاری و شکل گیری اسپرم مناسب شود و باعث ایجاد نقص های مادرزادی جنین و نازایی می شود. بطوریکه زنان با چربی کمتر از 17% قاعدگی ندارند و بیشتر از 22% تخمک گذاری نمی کنند. و مصرف ویتامین های B1، B3 و B6 ، آهن و منیزیم ، خطر ابتلا به نقص های مادرزادی را کاهش می دهد  کمبود ویتامین D و کلسیم با ناباروری مرتبط است. و در طول شیردهی تغذیه با کیفیت، منجر به تولید شیر با کیفیت جهت تامین نیازهای اساسی برای تکامل مغزی و رشد اندام نوزاد را فراهم می کند.

  • آیا در دوران بارداری و شیردهی می توان کاهش وزن داشت ؟

خیر دوران بارداری دوران کاهش وزن نیست و زنان با توجه به وضعیت شاخص توده بدنی(BMI)قبل از بارداری، باید در دوران بارداری وزن بگیرند. بطوریکه زنان کم وزن( BMI کمتر از 5/18) افزایش وزن حدود 5/12 تا 5/18 کیلوگرم، و زنان نرمال( BMI 5/18 تا 9/24) ،افزایش وزن حدود 5/11 تا 16 کیلوگرم و زنان با اضافه وزن ( BMI 25 تا 9/29) افزایش وزن حدود 5/6 تا 5/11 کیلوگرم می توانند داشته باشند. در دوران شیردهی هم می توان کاهش وزن ملایم، تحت نظر متخصص تغذیه داشت. بطوریکه نیازهای شیردهی تامین شده و در عین حال مادر بصورت ملایم کاهش وزن پیدا کنند.

  • در مورد رژیم های دوران بارداری و شیردهی توضیح دهید.

این رژیم ها شامل تمام مواد مغذی است و در دوران بارداری به رژیم سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم تقسیم می شود. سه ماهه اول، نیاز به افزایش وزن نیست ونهایت افزایش وزن یک کیلوگرم در سه ماه است. اما نیاز به پروتیین افزایش می یابد که در رژیم در نظر گرفته می شود. اما در سه ماهه دوم و سوم، و رژیم ها طوری تنظیم می شود که تمام نیازهای مادر و جنین به مواد مغذی تامین شده وکالری اضافه جهت وزن گیری مناسب مادر و جنین تامین خواهد شد. و در دوران شیردهی هم، رژیم های مناسب دوران شیردهی بصورت رژیم های 6 ماهه اول و دوم شیردهی جهت تامین نیازهای مناسب شیردهی برای ایجاد تناسب وزن مادر و تامین شیر مناسب برای رشد شیرخوار، توسط مشاورین تغذیه تنظیم می شود.

                                                                                                               سمیه عابدینی

                                                                                                     کارشناس ارشد تغذیه واحد کلینیک

فهرست