هجدهمین جلسه کمیته جذب و پذیرش ایده های نوآورانه در مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

هجدهمین جلسه کمیته جذب و پذیرش ایده های نوآورانه در مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو، دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری، دکتر مرتضی عبداللهی معاون پژوهشی انستیتو، محمدرضا کوشکی مدیر فناوری های دانشکده انستیتو، مهندس علی پایکار معاون مرکز نوآوری و رشد انستیتو، مهندس مجید شایسته و مجید نجف آبادی کارشناس امور فناوری انستیتو، چهارشنبه 16/7/99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در هجدهمین جلسه کمیته جذب و پذیرش ایده های نوآورانه در مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، این ایده ها شامل تولید ساشه پودری مکمل ورزشی توسط مجید احمدی از گروه اسپک، تولید مایکو پروتئین( تکنولوژی غذایی) توسط خانم دکتر کیانوش خسروی، طراحی محصولات میکروبیولوژی توسط دکتر محمد امیر محمدی از هسته آساژن ماهان، حمایت سلامت تغذیه مادران توسط عماد عالم از هسته فناور ساما، روش فرآوری کشمش توسط دکتر غریب زاهدی از هسته فناور موج نوین ابتکارات مفید، تولید و فناوری محصولات گیاهی که تاثیر مستقیم روی بهبود دیابت دارد توسط حنانه ورداسی از هسته فناور داروک، راه اندازی وب سایت نمایشگاه مجازی چند زبانه توسط سعید دربندی از برگزیدگان تجارت نیکو و تحقيق و توسعه فن آوري هاي توليد دارو و مكمل هاي دارويي و فرآورده هاي زيستي، بيولوژي مولكولي، سلولي و ژنتيكي توسط علیرضا احمدی از هسته فناور  شرکت توسعه زیست فناوری طراوت زندگی بود که در مورد ایده ها توسط داوران، داوری وتبادل نظر شد.

 

فهرست