همایش سالیانه صنعت آرد ونان

همایش سالیانه صنعت آرد ونان

 

     ششمین همایش سالانه صنعت آرد ایران در تاریخ چهارشنبه 17 مهرماه با هماهنگی کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار گردید. محورهای اصلی این همایش 1- بررسی مشکلات و راه حل ها، 2- بررسی نحوه همکاری در خرید گندم 97، بزرگداشت پیشکسوتان صنعت آرد، تقدیر از واحدها و مسئولین فنی نمونه

در آغاز این همایش جناب آقای دکتر حسین یزدجردی، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران ضمن خوش آمد گویی اعلام کردند: شکیبایی و صبر مدیران کیفی مسئولان صنعت آرد و نان را قابل ستایش است وامیداست رهکارهای بهبود کیفیت وکمیت نان که غذای غالب مردم می باشد توسط دولت محترم ودست اندر کاران صنعت نان اجرایی گردد. و پس از آن استراتژی های بهبود کیفیت آرد ونان توسط حضار مورد بحث وبررسی در ادامه از پیشکسوتان صنعت آرد ونان کشور تجلیل بعمل آمد.

فهرست