همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت

همایش ملی “پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت” توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در تاریخ 24 مهر ماه سال جاری همزمان با روز جهانی غذا برگزار خواهد شد.

 

فهرست