پیوند محکم تر و ارتقاء سطح همکاری دفتر بهبود تغذیه و انستیتو تغذیه

در روز سه شنبه ۲۶ شهریورماه سرکار خانم دکتر زهرا عبداللهی مدیر محترم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به همراه کارشناسان تغذیه و سایر همکاران برای دیدار و تبریک انتصاب و مسئولیت جدید دکتر جلال الدین میرزای رزاز به عنوان ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور حضور یافتند. در این دیدار ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون ابعاد و جنبه های مختلف غذا و تغذیه کشور و وضعیت کارشناسان و متخصصان تغذیه در نظام بهداشت و درمان، نوید داده شد که به زودی همکاری ‌های مشترک به منظور انجام طرح‌های ملی که در زمان کوتاه و با روش های دقیق و به روز علمی باعث بهبود تغذیه مردم و کاهش بروز بیماری های غیرواگیر شود آغاز گردد.

 

 

 

فهرست