ژورنال کلاب گروه تغذیه جامعه

ابزارهای ساده و هنجارهای اجتماعی: اندازه گیری اثربخشی یک مداخله برای حذف دورریز غذایی خانوار”

با همکاری دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با دانشگاه واخنینگن، هلند

سخنران: Dr. Erica van Herpen

 به منظور برقراری ارتباطات بین‌المللی و استفاده از یافته‌های پژوهش‌ محققین در سایر کشورها، جلسه ژورنال کلاب گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روز دوشنبه مورخ 5 تیر 1402 با حضور سرکار خانم دکتر Erica van Herpen، دانشیار گروه بازاریابی و رفتار مصرف کننده دانشگاه وخنینگن هلند بطور مجازی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا سرکار خانم دکتر امیدوار، مدیر گروه تغذیه جامعه ضمن خوشامدگویی به سخنران و حاضرین، این نشست را سرآغازی برای همکاری بین گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و دانشگاه وخنینگن دانستند. سپس خانم دکتر هرپن به ارائه یافته‌های جدیدترین پژوهش خودشان با عنوان «Convenient tools and social norms: Measuring the effectiveness of an intervention to diminish household food waste» پرداختند که به زودی در قالب مقاله‌ای منتشر خواهد شد.

ایشان در ابتدا به تعریف و گستردگی موضوع دورریز غذا (food waste) پرداختند و سپس عوامل زمینه‌ساز دورریز غذا در خانوار و راهکارها و مداخلاتی را که در این حوزه می‌توان انجام داد؛ معرفی کردند. ابزار مورد استفاده برای کاهش میزان دورریز غذا در سطح خانوار در پژوهش اخیر شامل یک بسته کامل از ابزارهایی از جمله فنجان‌های اندازه‌گیری، برچسب‌ها و مطالب آموزشی بود که همه مراحل مختلف برنامه‌ریزی برای خرید غذا، نگهداری غذا، آماده کردن غذا درون خانه و مصرف آن را شامل می‌شد. در این پژوهش دیده شد زمانی که ابزار مداخله با پیام انگیزشی همراه می‌شود، در کاهش میزان دورریز مؤترتر از حالتی است که این پیام وجود ندارد.

در انتها نیز مقالاتی در زمینه ابزارهای اعتبارسنجی شده لازم برای اندازه‌گیری مقدار دورریز غذای خانوار و نیز انگیزه‌های دورریز غذا معرفی شدند.

فهرست