کاشت درخت در مجموعه انستیتو و دانشکده

همزمان با فرا رسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، 15 اصله نهال میوه در محوطه انستیتو ودانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کاشته شد.
در این مراسم که با حضور معاونین شهرداری ناحیه 8 منطقه 2، نماینده دفتر نهاد رهبری در دانشکده، اعضاء هیئت علمی و کارکنان موسسه برگزار شد، ابتدا کارشناس آموزش فضای سبز شهرداری به شرکت کنندگان مراحل کاشت صحیح نهال را آموزش داد و سپس هریک از اساتید پیشکسوت انستیتو و دانشکده به نام خود نهال کاشتند و پلاک های تهیه شده به نام ایشان بر روی درخت نصب شد.

فهرست