کسب مقام دوم کشوری در بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت

کسب مقام دوم کشوری در بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت، توسط دکتر غزاله اسلامیان را به ایشان تبریک عرض می کنیم.

فهرست