کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. کلیه ی دانشجویانِ دانشکده که علاقه مند به حوزه پژوهش هستند، می توانند از امکانات ارائه شده توسط این کمیته برخوردار شوند.

دکتر غزاله اسلامیان
استادیار – دکترای تخصصی علوم تغذیه
مسئول
gh.eslamian@sbmu.ac.ir

مریم قدس
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه
دبیر

اعضای فعال

نادیا اکبرزاده – کارشناسی تغذیه

محمدجواد پسند – کارشناسی

سیدمسعود ساداتی نژاد– کارشناسی

نازنین آزرم–کارشناسی

نیکتا یعقوبی –کارشناسی

نگار رستمی –کارشناسی

ریحانه منصورفر-

امین عباسی-

1. معرفی

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری فغالیت می کند. کلیه ی دانشجویان دانشکده که علاقه مند به حوزه پژوهش هستند، می توانند از امکانات ارائه شده توسط این کمیته برخوردار شوند.

اهداف سازمانی

– تربیت پژوهشگر در مقاطع مختلف دانشجویی

– توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی- پژوهشی دانشجویان

وظایف سازمانی

– همکاری با کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی ستاد

– برگزاری کارگاه های پژوهشی

– برگزاری بازدیدهای علمی – پژوهشی

– برگزاری نشست ها مناظرههای علمی

– اطلاع رسانی همایش های پژوهشی

– مشاوره پژوهشی برای تصویب طرح های پژوهشی دانشجویی و نگارش مقالات

فهرست